Sản phẩm khuyến mãi
Bảo hành
<b>3 năm</b>

Bảo hành 3 năm

Linh kiện 100% 
<br>
sản xuất tại Hàn Quốc

Linh kiện 100%
sản xuất tại Hàn Quốc